Kehitä yritystoimintaasi oppaidemme avulla!

Resilienssipajat-opas

Opas resilienssipajojen toteuttamiseen

Tulevaisuusajattelua, palvelumuotoilua ja simulaatiota yhdistävä työpajamalli pk-yrityksille toiminnan kehittämiseksi.

Tutustu oppaaseen ja luotsaa työyhteisösi kohti kestävämpää tulevaisuutta yhteiskehittämisen avulla.

Resilienssipajat – Lataa opas tästä (453 latausta)

Tutustu myös pajamallin taustamateriaaliin, joka on saatavilla täällä.

 

Anna palautetta Resilienssipajamallista tätä kautta.

Tulevaisuusagenttikoulutus-opas

Opas  Tulevaisuusagenttikoulutuksen toteuttamiseen

Koulutusorganisaatioille ja aluekehittäjille suunnattu opas oman Tulevaisuusagenttikoulutuksen järjestämiseen.

Tutustu oppaaseemme ja räätälöi kohderyhmällesi soveltuva koulutus.

Tulevaisuusagenttikoulutus – Lataa koulutusmalli tästä (1840 latausta)

 

Anna palautetta koulutusmallista tätä kautta.

Voit myös tutustua hankkeessa järjestettyihin tulevaisuusagenttikoulutuksiin täällä.

Tulevaisuus tulee - onko työyhteisönne valmis?

Resilientin työyhteisön työkalupakki

Tulevaisuustaidot
kestävyysosaaminen
Osallistavat menetelmät

Viime vuodet ovat osoittaneet yritysten tarpeen pystyä kohtaamaan toimintakentän rakenteita horjuttavia äkillisiä muutoksia.

Epävarmuuden kohtaamisessa tarvittavia tulevaisuustaitoja ovat mm. systeeminen ajattelu, proaktiivinen, vastuullinen toiminta, epävarmuuden sietokyky, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tunnistaminen sekä niitä koskevien ajatusten, tunteiden ja tiedon kriittinen tarkastelu.

Tulevaisuustaidot kytkeytyvät
keskeisesti kestävän kehityksen periaatteisiin (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) ja Agenda 2030:n edistämiseen.

Äkillisten muutosten arvioidaan lisääntyvän myös ilmastonmuutoksen myötä. Eri elämänalueille ja toimialoille ulottuvan ilmastokriisin huomioiminen on olennainen osa yritysten tulevaisuuskestävää toimintaa.

Epävarmoissa tulevaisuuksissa navigoimiseen ja muutoskykynsä kehittämiseen yritykset tarvitsevat uusia työyhteisöä osallistavia toimintatapoja.

Innovaatioita ruokkiva organisaatio- ja johtamiskulttuuri auttaa luomaan uusia työpaikkoja ja työn tekemisen tapoja sekä kehittämään työyhteisön jäsenten kykyä johtaa itseään ja johtaa yhdessä.

Uusin blogi

5.5.2023
LAB Focus | Annukka Heinonen

Utelias uudistaja hyödyntää sattumien syötöt

ApiloitaKompleksisessa toimintaympäristössä alati muuttuvat tilanteet tuovat eteemme mahdollisuuksia – sattumia, joiden kohdalla meidän tulee tehdä valinta, tartummeko tilaisuuteen vai väistämmekö sen tavanomaisesta poikkeavana kehityskulkuna. Niin muutoskykyinen organisaatio kuin yksilökin liikkuvat tuntosarvet pystyssä hakeutuen tietoisesti erilaisiin ympäristöihin ja tilanteisiin haastaakseen itseään.

Lue koko blogi.

Tulevaisuuslukutaidolla ja yhteiskehittämisellä kohti kestävää tulevaisuutta

Bounce Forward – Resilienssiä työelämään (2020-2023) hankkeessa tavoitteena on vahvistaa yritysten ja henkilöstön muutoskyvykkyyttä omaksumalla vuorovaikutteisia toimintatapoja sekä kehittämällä johtajuutta ja tulevaisuusajattelua.

Asiantuntijoille suunnatuissa Tulevaisuusagenttikoulutuksissa lisätään organisaatioiden sisäisiä osallistamisen ja yhteiskehittämisen valmiuksia sekä tuetaan yksilöiden taitoja navigoida epävarmoissa tulevaisuuksissa. Yrityksille suunnatuissa Resiliessipajoissa keskitytään tekemään arkea näkyväksi ja siten hahmottamaan yrityksen tilannekuvaa ja tulevaisuuksia, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksia työhön.

Tulevaisuusagenttikoulutus

Asiantuntijoille suunnattu Tulevaisuusagenttikoulutus tarjoaa tietotaitoa ja työkaluja muutoksessa navigointiin. Webinaareja ja pienryhmätyöskentelyä sisältävä koulutus etenee mahdollisuuksien ja haasteiden tunnistamisesta kohti laajempaa ymmärrystä, ratkaisuja ja työkaluja. Tutustu koulutukseen.

Resilienssipajat yrityksille

Resilienssipajat yrityksille

Kokeilevan kehittämisen resilienssipajoissa yritykset pääsevät simuloimaan työyhteisön arkisia tilanteita ja oppivat ymmärtämään kompleksisuuden ilmentymiä tilanteiden taustalla, kurkottamaan kohti toivottua tulevaisuutta sekä löytämään omalle organisaatiolle sopivia kestävän kehityksen suuntaviivoja. Lue lisää.