Blogit & artikkelit

5.5.2023
LAB Focus | Annukka Heinonen

Utelias uudistaja hyödyntää sattumien syötöt

Apiloita

Kompleksisessa toimintaympäristössä alati muuttuvat tilanteet tuovat eteemme mahdollisuuksia – sattumia, joiden kohdalla meidän tulee tehdä valinta, tartummeko tilaisuuteen vai väistämmekö sen tavanomaisesta poikkeavana kehityskulkuna. Niin muutoskykyinen organisaatio kuin yksilökin liikkuvat tuntosarvet pystyssä hakeutuen tietoisesti erilaisiin ympäristöihin ja tilanteisiin haastaakseen itseään.

Lue koko blogi.

11.4.2023
LAB Pro | Kaisu Isomäki

Oletko kuormittunut? Johda itseäsi ratkaisukeskeisesti!

Kannettava tietokone, jonka online kalenteri on täynnä.

Kun tuntuu, että arki ei ehkä ole omannäköistä tai mieli on turhan kuormittunut, itsensä johtamisen tukena voi hyödyntää erilaisia ratkaisukeskeisiä harjoituksia. Harjoituksissa keskitytään omiin voimavaroihin ja laaditaan suuntaviivoja kohti toivottuja tavoitteita. Harjoitukset voivat esimerkiksi auttaa hahmottamaan, mihin asioihin omia voimavaroja kannattaa suunnata, mitkä arjen sisällöt eivät ole omien arvojen mukaisia tai toivottuja tavoitteita edistäviä ja mitä asioita lisäämällä omaa hyvinvointia voi tukea.

Lue koko artikkeli.

8.2.2023
LAB Focus | Kaisu Isomäki

Miten selviytyä tulevaisuudesta?

Create your future -teksti keltaisella taustallaOnko tulevaisuus vain epävarma hähmäinen tila, jota kohti olemme vääjäämättä menossa? Itse asiassa vaikka emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, voimme valmentaa itseämme sitä varten ja tehdä valintoja, jotka auttavat meitä kohti toivomaamme tulevaisuutta. Epävarma tulevaisuus vaatii organisaatioilta yhdessä tekemisen, palautteen antamisen, palkitsemisen ja yksilön sekä yhteisöjen kehittymisen tapoja. Yritys, joka kankeiden kaavojen sijaan rakentaa olosuhteet, jotka tukevat mahdollisuuksiin tarttumista ja epävarmuuksien sietämistä, pystyy selviytymään.

Lue koko blogi.

28.12.2022
LAB Focus | Annukka Heinonen

Simulaatio asiakaskohtaamisen kehittämisen välineenä

Liikunta-alan yritykset ammensivat reippaalla otteella tukea asiakaskohtaamisiin simulaatiomenetelmän avulla Bounce Forward – Resilienssiä työelämään -hankkeen työpajassa joulukuussa 2022

Työelämäsimulaatio on yksi yhteisöllisen kehittämisen keinoista. Simulaatio-pedagogiikkaan pohjautuvaa kehittämistä on perinteisesti hyödynnetty hoitoalalla, lentoliikenteessä sekä puolustusvoimissa mutta se sopii hyvin myös muun työelämän kehittämiseen. Simulaatiossa osallistujat kerääntyvät valitun teeman ääreen esimerkiksi kehittääkseen toimintaansa, oppiakseen uutta tai muodostaakseen yhteisen näkemyksen. Oppiminen tapahtuu tekemisen ja fasilitoidun oppimiskeskustelun kautta.

Lue koko blogi.

LAB Innovations Annual Review 2022 (s. 30)
| Kaisu Isomäki & Annukka Heinonen

Asiantuntijan resilienssin vahvistaminen
– case
Tulevaisuusagenttikoulutus

Muutoskykyisen asiantuntijan ominaisuuksia ovat kompleksisuusymmärrys, itsensä johtaminen, yhteiskehittäminen ja tulevaisuustaidot. Näiden lisäksi resilientti asiantuntija osaa hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja tehdä sellaisia valintoja ja päätöksiä, jotka auttavat häntä suuntaamaan kohti toivomaansa tulevaisuutta.


Tässä artikkelissa keskitytään Tulevaisuusa
genttikoulutuksen ensimmäiseen toteutuskierrokseen ja sen teemoihin. Tulevaisuusagenttikoulutusta tarkastellaan kahdesta näkökulmasta – 1) millaisena ensimmäinen koulutus näyttäytyi osallistujien kertomana ja 2) millaisia näkökulmia ja millaista tietoa koulutusmallin rakentamiseen on saatu.

Lue koko julkaisu. Tulevaisuusagenttikoulutuksesta kertovan artikkelin löydät sivulta 30.

12.10.2022
LAB Focus | Annukka Heinonen

Etumatkaa etsimässä

Blogin kuvituskuva taivaaseen kohoavista tikapuista

Työyhteisön muutoskyvyn vaalimisen näkökulmasta matkaan on syytä lähteä yhdessä, sillä muutoskyky rakentuu yhdessä, jaetun osaamisen varaan. Ratkaisu voi löytyä ketterästä kokeilusta. Pieniltä tai yksinkertaisilta tuntuvista muutoksista voi syntyä juuri se tarvittava kipinä, joka sytyttää työyhteisön kehittämisliekkeihin, eikä mahdollisista epäonnistumisista seuraa merkittävää haittaa.

Lue koko blogi.

5.9.2022
LAB Pro | Martyn Richards & Kaisu Isomäki

Gamifying horizon scanning: a futures literacy approach

The more we practice being disrupted, the better able we become at riding the waves of change, of making sense of that which does not yet make sense. Playing futures games and developing our skills of futures literacy can help us anticipate and pre-experience alternative futures as we cannot know which one is coming. This article focuses on these themes encountered during an experimental gaming workshop run as part of the Futures Agent training of the project Bounce Forward – Resilienssiä työelämään.

Lue artikkeli täältä.

1.7.2022
LAB Focus |  Riitta Mähönen

Luovuus ja volitio kokeilevan kehittämisen rakennusaineina

Luovuus on voima, joka on mahdollistanut ihmisen selviytymisen ja jota tarvitaan jatkuvasti ongelmanratkaisussa, sopeutumisessa ja muuntautumisessa ympäristön muutoksiin. Volitio on toimeenpanon taitoa. Luovuus, ideointi tai brainstorming-palaverit ovat turhia, jos mikään ei koskaan etene käytäntöön saakka. Hyvin suunniteltu ei ole edes puoliksi tehty volition puuttuessa. 

Lue artikkeli täältä.

21.6.2022
LAB Focus | Kaisu Isomäki

Tulevaisuuspelit tulevaisuustaitojen kehittäjinä

Käytämme tulevaisuutta jatkuvasti, yleensä tiedostamattamme. Teemme oletuksia kyseenalaistamatta niitä nykyhetken asioita, joiden kuvittelemme olevan totta myös tulevaisuudessa. Käyttämällä sopivia metodeja voimme tietoisesti laajentaa käsitystämme erilaisista tulevaisuuksista ja avata ajatteluamme vaihtoehtoisille poluille. Omaa ja oman työyhteisön ajattelua voi kehittää esimerkiksi erilaisilla osallistavilla menetelmillä kuten tulevaisuuspeleillä.

Lue artikkeli täällä.

10.6.2022
LAB PRO | Martyn Richards, Annukka Heinonen & Kaisu Isomäki

How to Bounce Forward: Capabilities for surviving and thriving in the new normal

The last few years have demonstrated that profound change is not only possible but can occur with little warning and far-reaching consequences. How well companies and entrepreneurs adapt to these changes, and take actions to shape desired futures, has a direct impact on workplace wellbeing. The Bounce Forward project consortium cultivates the skillsets that allow for flourishing amidst the new normal of working life.

Lue artikkeli täältä.

11.5.2021
LAB Focus | Annukka Heinonen

Kuka luotsaisi resilientin työyhteisön tulevaisuuteen?

Kuvitus: Manfred Steger 2018
Tulevaisuuden resilientti eli muutoskykyinen työyhteisö rakentuu eräällä tavalla muutosten varaan – niiden tunnistamiselle, haltuun ottamiselle ja hyödyntämiselle. Kenen vastuulle organisaation tulevaisuustyö kuuluu – onko se vain johdon asia vai voiko jokainen kantaa kortensa yhteiseen kekoon?

Lue artikkeli täällä.

3.12.2021
ePressi | LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu alkaa kouluttaa tulevaisuusagentteja yhteistyökumppaneidensa kanssa

Tarve tulevaisuusagenttikoulutukselle on syntynyt viime vuosien yllättävistä tapahtumista, jotka ovat vaikuttaneet voimakkaasti myös asiantuntija-aloihin. Uudenlainen koulutus tukee työelämän muutostilanteissa toimimista, erityisesti asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

LAB-ammattikorkeakoulu järjestää vuoden 2022 aikana kaksi tulevaisuusagenttikoulutusta yhteistyössä Turun yliopiston (Tulevaisuuden tutkimuskeskus), Centria-ammattikorkeakoulun ja liikuntakeskus Pajulahden kanssa. Koulutus toteutetaan osana Bounce Forward – resilienssiä työelämään -hanketta.