Tulevaisuusaamu - Verkostot rakentavat tulevaisuutesi 29.8.2023

Tulevaisuusaamu – Verkostot rakentavat tulevaisuutesi

 29.8.2023 klo 8.30-13

Tervetuloa Kokkolan Port Toweriin tai etänä Zoomin kautta kuulemaan, miten lähteä toteuttamaan tulevaisuusmuotoilua omassa työssä sekä millainen merkitys yhteistyöllä on organisaatioiden resilienssille ja muutoskyvykkyydelle. Tapahtuma alkaa tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelon johdolla ja jatkuu aamupäivän toisessa osuudessa työpäivämuotoilija Aku Varamäen luotsaamana.

Tapahtuma sisältää alustukset aiheisiin, jonka jälkeen työskennellään työpajamuotoisesti yhdessä aiheita pohtien.

Tulevaisuusaamun ohjelma

  • Tervetulosanat & aamukahvit lähiosallistujille
  • Tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelon alustus ja työpaja
  • Työpäivämuotoilija Aku Varamäen alustus ja työpaja
  • Maksuton lounas lähiosallistujille

Ilmoittaudu mukaan 23.8.2023 mennessä.

Minna Koskelo, tulevaisuusmuotoilija, tietokirjailija

Minna Koskelo on tulevaisuusmuotoilun edelläkävijä Suomessa. Hän yhdistää ajattelussaan raikkaalla tavalla ennakointiajattelua, palvelumuotoilua ja ihmistieteitä rikastaen käsitystämme siitä, mitä voisimme tulevaisuuksien eteen tehdä. Koskelon missio on saada tulevaisuusajattelu osaksi organisaatioiden ja ihmisten päätöksentekoa. Koskelo on myös jäsen arvostetussa Association for Professional futurists -yhdistyksessä.

Koskelo työskentelee tulevaisuusmuotoilijana tulevaisuusmuotoilun ja ennakoinnin kehittämisen parissa perustamassaan 11Helsinki Oy:ssä. Viimeisten 20 vuoden aikana Koskelo on työskennellyt lähes 100 organisaation kanssa julkisella ja yksityisellä sektorilla kymmenien toimialojen parissa. Sivutyönä Koskelo opettaa tulevaisuusajattelua Laureassa Service Innovation and Design Master -ohjelmassa. Koskelo on myös perustaja ennakointia edistävässä Futures Finland ja Tulevaisuuspäivä ry:ssä. Koskelon kirja Tehtävänä tulevaisuus – tulevaisuusmuotoilu päätöksenteossa julkaistiin 2022.

Aku Varamäki,työpäivämuotoilija

Aku Varamäki kehittää työelämää muotoilun keinoin – ihmislähtöisesti, luovasti ja tekemällä oppien. Hän on kokenut työyhteisöjen kehittäjä, tulevaisuuden työtä käsittelevän Future Proof -kirjan kirjoittaja sekä toimii omassa yrityksessään Workday Designersissa työpäivämuotoilijana, ja hänellä on monipuolinen tausta sosiaalisen median pioneerina ja yrittäjänä. Aku haluaa tukea ja rohkaista niin yksilöitä kuin organisaatioitakin uudistumaan ja kasvamaan kestävästi.