Tulevaisuusagenttikoulutus

KOULUTUSUUTISET

Toisesta Tulevaisuusagenttikoulutuksesta valmistuneet Uudenmaan tulevaisuusagentit Maria Haukka ja Teemu Ruohonen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta kertovat blogisarjassaan koulutukseen sisältyneessä työelämäkokeilussa toteuttamastaan Delfoi-paneelista ja sen myötä syntyneistä havainnoista. Delfoi-paneelin avulla kartoitettiin työyhteisön näkemyksiä kompleksisuudesta ja siihen liittyvästä osaamisen kehittämisestä.

Tutustu blogisarjaan alta:

 1. Pythiaiden muminoista asiantuntijoiden argumentointiin – Delfoi tulevaisuuksien kartoittamisen välineenä (8.2.2023)
 2. Delfoi-paneelilla näkemyksellinen tieto näkyväksi (14.2.2023)
 3. Globaali, lokaalimpi, glokaalein maailma vuonna 2042 (14.2.2023)
 4. Onko vuonna 2042 oppilaitoksia? (24.2.2023)
 5. Oppimisen ohjaaminen on sosiaalinen tehtävä (3.3.2023)
 6. Tulevaisuus luodaan intuition avulla (10.3.2023)
 7. Ainoa tapa pärjätä kompleksisessa tulevaisuudessa on kehittää osaamista (16.3.2023)
 8. Kompleksisuusosaamisen kehittyminen vaatii tukea systeemeiltä (29.3.2023)

Mikä ihmeen Tulevaisuusagenttikoulutus?

Tulevaisuusagenttikoulutuksessa kehitetään asiantuntijoiden resilienssiä. Tulevaisuus tehdään yhdessä, joten myös työpaikoille tarvitaan uusia yhteiskehittämisen taitoja.

Bounce Forward –  Resilienssiä työelämään -hankkeen asiantuntijoille suunnatun Tulevaisuusagenttikoulutuksen tavoitteena on kehittää asiantuntijoiden resilienssiä ja kykyä mukautua työelämän muutoksiin. Koulutuksen teemoja ovat mm. tulevaisuuslukutaito, kompleksisuusymmärrys, työelämän kestävyysteemat sekä palvelumuotoilun menetelmät. Koulutuksen aikana osallistujat myös suunnittelevat ja fasilitoivat osallistavan kokeilun omassa työyhteisössään.

Tulevaisuusagenttikoulutus-osallistumismerkki myönnetään koulutukseen osallistuneille.

Tulevaisuusagenttikoulutuksessa kehitetään asiantuntijoiden resilienssiä

Työelämä muuttuu koko ajan kompleksisemmaksi. Työn tavat muuttuvat. Työn tekeminen vaatii yrittäjämäistä asennetta, ja työ voi olla paikkaan ja jopa aikaan sitomatonta.
Muutoskykyisen asiantuntijan ominaisuuksia ovat kompleksisuusymmärrys, itsensä johtaminen, yhteiskehittäminen ja tulevaisuustaidot. Näiden lisäksi resilientti asiantuntija osaa hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja tehdä sellaisia valintoja ja päätöksiä, jotka auttavat häntä suuntaamaan kohti toivomaansa tulevaisuutta.

Asiantuntijatyössä vaaditaan yhä useammin monialaista osaamista. Asioilla ei ole enää selkeitä syy-seuraussuhteita, mikä haastaa johtamista ja johtajia ohjaamaan työyhteisöjä haluttuja kehityskulkuja kohti ylläpitäen samalla asiantuntijoiden sisäistä motivaatiota ja kykyä tehdä työtä itseohjautuvasti.

Merkittävänä osana kompleksisessa toimintaympäristössä toimiessa on vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tunnistaminen.

Oletettu tulevaisuus Tulevaisuus

Asiantuntija, joka altistaa itsensä vaihtoehtoisille tulevaisuuskuville, pystyy tekemään valintoja ja päätöksiä, jotka auttavat häntä kohti toivomaansa tulevaisuutta, mutta myös auttaa häntä varautumaan epätodennäköiseltä tuntuviin tulevaisuuksiin.

Resilientti asiantuntija kehittää proaktiivisesti kykyään kohdata toimintaympäristöstään nousevia haasteita. Kyky johtaa itseään, kyky kehittää asioita yhdessä muiden kanssa, kompleksisuuden ymmärtäminen sekä tulevaisuustaidot mahdollistavat asiantuntijan resilienssin kehittymisen ja samalla kestävän työelämän rakentumisen.

Mikä tulevaisuusagentti?

Tulevaisuuslukutaitoinen ja resilientti yksilö, joka ymmärtää ennakoinnin merkityksen henkilökohtaisella ja organisaatiokohtaisella tasolla, ja on valmis edistämään kestävän tulevaisuuden ja työelämän edellyttämää muutosta.

Tulevaisuusagenttikoulutuksesta saat: 

 • Taitoja toimia tuntosarvina työpaikallasi ja vaikuttaa tulevaisuuteen ennakoiden 
 • Käytännönvalmiuksia tukea työyhteisöä kehittymään ja onnistumaan muuttuvassa ympäristössä  
 • Tukea muutosten kohtaamiseen sekä kestävän oman ja organisaation työelämän rakentamiseen
 • Uusia verkostoja

Kenelle koulutus sopii?

 • asiantuntijatehtävissä toimiville, esim. suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskenteleville
 • henkilöille, jotka työssään ohjaavat, johtavat tai kehittävät ihmisiä sekä organisaatiotaan
 • henkilöille, joilla itsellään on tarve ja halu kehittyä
 • henkilöille, joiden työ on muuttunut koronan myötä ja  herättänyt pohtimaan työn tulevaisuuksia.

HUOM! Koulutus on suunnattu seuraaville kohderyhmille:

Asiantuntijatyötä tekevät työntekijät, yrittäjät ja itsensä työllistäjät sekä esimiehet pk-yrityksissä ja työvoima- ja yrityspalveluissa, jotka joko itse asuvat tai joiden organisaation toimialue on Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä tai Keski-Pohjanmaalla.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

Bounce Forward -hankkeessa järjestetään kaksi Tulevaisuusagenttikoulutuskierrosta.
Ensimmäinen koulutus järjestettiin  keväällä 2022 ja toinen syys-talvella 2022-2023.

Syksyn Tulevaisuusagenttikoulutus jakaantuu neljään osaan:

 • 45 min teemaluentoihin
 • 2 h työpajoihin
 • alueellisiin pienryhmätapaamisiin
  (Helsinki, Lahti & Kokkola)
 • osallistujan omaan kokeiluun.

Verkossa järjestettävät teemaluennot ja työpajat ovat yhteisiä kaikkien alueiden osallistujille. Osa alueellisista pienryhmätapaamisista järjestetään vain livenä. Livetapaamisiin osallistuminen on välttämätöntä hanketeknisistä syistä.

Koulutuksen aikana osallistujat suunnittelevat ja suorittavat kokeilun omassa organisaatiossaan. Lisäksi koulutuksen aikana käytetään aktiivisesti digitaalista Howspace-työskentelyalustaa. Osallistujilla on myös mahdollisuus saada henkilökohtaista ratkaisukeskeistä valmennusta vapaaehtoisena osana koulutusta.

Yhteiset teemaluennot
tiistaisin klo 14.00-14.45 verkossa
 • 27.9.2022 Tulevaisuustaidot
 • 4.10.2022 Kompleksisuus ja resilienssi
 • 11.10.2022 Palvelumuotoilu
 • 1.11.2022 Muutosajurit ja Futures Platform
 • 8.11.2022 Kestävä työelämä
 • 15.11.2022 Hyvinvointi ja ajanhallinta
Yhteiset työpajat
torstaisin klo 14.00-16.00 verkossa
 • 29.9.2022 Tulevaisuuslukutaito
 • 6.10.2022 Kompleksisuus ja resilienssi
 • 13.10.2022 Palvelumuotoilu
 • 3.11.2022 Tulevaisuuden tutkailu
 • 10.11.2022 Kestävä työelämä
 • 17.11.2022 Hyvinvointi ja ajanhallinta
Uudenmaan ryhmän tapaamiset
 • 20.9.2022 klo 13-16 live/Helsinki
 • 22.11.2022 klo 14-16
 • 10.1.2023 klo 14-16
 • 14.2.2022 klo 12-17 live/Helsinki
Päijät-Hämeen ryhmän tapaamiset
 • 22.9.2022 klo 13-16 live/Lahti
 • 22.11.2022 klo 14-16
 • 17.1.2023 klo 14-16
 • 16.2.2022 klo 12-17 live/Lahti
Keski-Pohjanmaan ryhmän tapaamiset
 • 22.9.2022 klo 13-16 live/Kokkola
 • 22.11.2022 klo 14-16
 • 17.1.2023 klo 14-16
 • 21.2.2023 klo 12-17, live/Kokkola
Osallistujan oma kokeilu
Ekstrat
 • 8.12.2022 Pelillistetty tulevaisuustyöpaja (englanti/suomi) klo 14-17
 • 12.1.2023  Yhdessä kohti kestävää muutosta -webinaari klo 14-16
 • 19.1.2023 Uhat ja mahdollisuudet kolmessa horisontissa -verkkotyöpaja (FIN+ENG) klo 14-17

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Ota yhteyttä oman alueesi Tulevaisuusagenttikoulutusta koordinoiviin henkilöihin. Yhteystiedot löytyvät täältä.