Tulevaisuusagenttikoulutusmalli oman koulutuksen toteuttamisen tueksi

Bounce Forward – Resilienssiä työelämään -hankkeessa toteutettiin vuosina 2022-2023 kaksi Tulevaisuusagenttikoulutuskierrosta. Koulutuspilottien pohjalta on luotu visuaalinen mallikuva, jota koulutusorganisaatiot voivat käyttää pohjana toteuttaakseen oman versionsa Tulevaisuusagenttikoulutuksesta. Mallikuva hahmottaa koulutuksessa läpikäytyjä teemoja, työskentelyn muotoja ja sitä, mitä osaamisia osallistujat kehittivät koulutuksen eri osissa. Hankkeessa toteutettu koulutus oli suunnattu erityisesti pk-yrityksissä asiantuntijatyötä tekeville työntekijöille ja esihenkilöille sekä yrittäjille.

Lataa Tulevaisuusagenttikoulutusmalli itsellesi tästä (11 latausta)

 

Tulevaisuusagenttikoulutusmalli

Tulevaisuusagentit työelämän muutosajureina

Tulevaisuusagenttikoulutuksen tavoitteena on auttaa kehittämään asiantuntijatyötä tekevien tulevaisuusajattelua ja muutoskyvykkyyttä. Se tarjoaa osallistujille uutta osaamista ja työkaluja, joilla he voivat osallistaa työyhteisöään ja sidosryhmiään kehittämään työn tekemisen tapoja ja työelämää yhdessä. Tulevaisuusagenttikoulutus valmistaa asiantuntijatyötä tekevistä tulevaisuusagentteja. Tulevaisuusagentit toimivat omissa organisaatioissaan kestävän tulevaisuuden ja työelämän edistäjinä. He hahmottavat työelämän kompleksisuutta ja ymmärtävät yhteistyön ja vertaisoppimisen merkityksen.

Kaikki tulevaisuusagentit ovat erilaisia ja jokainen Tulevaisuusagenttikoulutus on uniikki.

Tulevaisuusagentit eivät ole kaikki samanlaisia eikä heiltä vaadita mitään tiettyä osaamista – vaan jokainen heistä toimii omassa organisaatiossaan muutoksen ajureina niitä taitoja käyttäen ja muutoksia edistäen, jotka heidän omassa työyhteisössään ovat tarpeellisimpia. Tästä syystä myös jokainen Tulevaisuusagenttikoulutus on uniikki.

Malli kouluttajien käyttöön

Kouluttajat ja koulutusorganisaatiot voivat hyödyntää mallia oman Tulevaisuusagenttikoulutuksensa toteuttamiseen ja luoda omille sidosryhmilleen soveltuvan koulutuskokonaisuuden. Mallin tarkoituksena ei ole antaa valmista koulutuspakettia vaan tarjota raamit omalle sidosryhmälle soveltuvan koulutuksen ideoimiseen.

Pilottitoteutuksissa koulutuksen teoreettiset teemat olivat: resilienssi, tulevaisuusajattelu, kompleksisuus, kestävä kehitys, palvelumuotoilu ja itsensä johtaminen. Käytännön osuuksina pilottitoteutuksissa hyödynnettiin yhteisöllistä verkkoalustaa tiedon ja ajatusten jakamiseen ja luovan ajattelun aktivoimiseen. Ryhmätyöskentely mahdollisti omien ajatusten sparraamisen sekä yhdessä ja toisilta oppimisen. Isona osana koulutusta osallistujat toteuttivat oman työyhteisöä tai sidosryhmiä osallistavan työelämäkokeilun, joka kehitti heidän fasilitointivalmiuksiaan ja kykyään osallistaa työyhteisöä yhteiskehittämään.

Visuaalinen mallikuva täydentyy kevään aikana oppaalla, jossa hankkeessa toteutettuja koulutuskokeiluja avataan tarkemmin sisältöjen, käytettyjen työkalujen ja pilottikierroksilta saatujen oppien suhteen.

Anna meille palautetta

Ohessa oleva malli on mallin ensimmäinen versio. Keräämme mallista palautetta tehdäksemme siitä mahdollisimman käyttäjäystävällisen. Jotta voimme kehittää mallista sinua ja sidosryhmiäsi parhaiten palvelevan, pyydämme antamaan mallista palautetta. Palautelomakkeelle pääset tämän linkin kautta.