Yhteystiedot

Tulevaisuusagenttikoulutusten ja resilienssipajojen vetäjien yhteystiedot löydät alta.
Ota ensisijaisesti yhteyttä oman alueesi vetäjiin.

Alueelliset projektipäälliköt


Päijät-Häme

Annukka Heinonen,
projektipäällikkö
LAB-ammattikorkeakoulu

annukka.heinonen(at)lab.fi
puh. 044 708 5150

Annukka on eritoten pk-yritysten maailmassa marinoitu käytännönläheinen työelämän kehittäjä. Markkinointiviestinnän maailmassa hän on toiminut v. 2002 lähtien, ja resilienssin teema imaisi mukaansa YAMK-päättötyön kautta v. 2019. Annukka toimii hankkeen projektipäällikkönä ja vetää syksyn 2022 Tulevaisuusagenttikoulutuksen Päijät-Hämeen pienryhmää.


Uusimaa

Hanna-Kaisa Aalto,
projektipäällikkö, ennakointiasiantuntija
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

hanna-kaisa.aalto(at)utu.fi
puh. 050 439 4457

Hanna-Kaisa on monipuolinen tulevaisuudentutkija ja ajattelija. Hanna-Kaisa on työstänyt ja haastanut strategisia tulevaisuusprosesseja eri organisaatioiden kanssa ja kehittää erilaisista organisaatioista tulevien henkilöiden tulevaisuusosaamista niin Suomessa kuin kansainvälisissä verkostoissa.


Keski-Pohjanmaa

Riina Varila,
TKI-asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu

riina.varila(at)centria.fi
puh. 040 831 3312

Riina sukkeloi laajasti erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa asiantuntija-, hallinto- ja viestintätehtävissä.  Hänen korvansa ovat harjaatuneet kuulemaan tulevia tarpeita ja näiden parissa hän työskennellytkin useilla eri aloilla erilaisissa tehtävissä. Työksensä Riina siis sopeutuu ja sopeuttaa.

Päijät-Häme

Päijät-Hämeessä projektia koordinoivat LAB-ammattikorkeakoulu sekä Liikuntakeskus Pajulahti. LAB-ammattikorkeakoulu toimii myös Bounce Forward – Resilienssiä työelämään -hankkeen päätoteuttajana. LAB-ammattikorkeakoulu tuo koulutukseen kestävyys- ja resilienssinäkökulmia. Liikuntakeskus Pajulahden asiantuntijuutta ovat erityisesti hyvinvointi ja kompleksisuusymmärrys.

Meri Jalonen,
kestävyysasiantuntija,
LAB-ammattikorkeakoulu

Meri on monitieteisen yhteistoiminnan asiantuntija, toimintatutkija ja etnografi, jonka tutkimustyö tuo yhteen kestävyys-, innovaatio- sekä organisaatiotutkimusta. Hänellä on 15 vuoden kokemus tutkimusyhteistyöstä eri alojen organisaatioiden kanssa sekä työkäytäntöjen että käsitteiden ja menetelmien kehittämisestä.

Kaisu Isomäki,
projektisuunnittelija,
LAB-ammattikorkeakoulu

Kaisu on viestijä ja visualisoija. Hänen käsiensä kautta kulkevat useimmat hankkeen visuaaliset materiaalit nettisivuista tapahtumakutsuihin, minkä lisäksi hän vastaa hankkeen IT-asioiden sujuvuudesta.

Agenttikuvake
Teemu Aimia,
Liikunta- ja kehittämiskoordinaattori,
Liikuntakeskus Pajulahti

Teemu on koulutukseltaan liikunnanohjaaja (AMK) ja työskentelee toiminta- ja liikuntakoordinaattorina Pajulahdessa.  Teemu on aktiivinen urheilun harrastaja ja seuraaja, joka innostuu uusista asioista helposti.


Sami Heikkinen,

lehtori
LAB-ammattikorkeakoulu

Uusimaa

Uudellamaalla projektin vetovastuussa on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monialainen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Tulevaisuusagenttikoulutuksessa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijat ohjaavat tunnistamaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä niihin sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Martyn Richards,
Virtual Learning Facilitator & Futures Literacy Specialist,
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Martyn is a futures educator and researcher. He has worked in cross-cultural education and societal impact settings for the last 12 years. His recent interests include the switch to digital learning settings, and social/transformative learning. Martyn’s project business card can be found here.

Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaalla projektista vastaavat Centria-ammattikorkeakoulun hankeasiantuntijat. Centria-ammattikorkeakoulu tuo koulutussisältöihin erityisesti palvelumuotoilunäkökulmaa.

Agenttikuvake


Tuomas Paananen,
Tuotemuotoilun asiantuntija
Centria-ammattikorkeakoulu

Tuomas Paananen on teollinen muotoilija jolla on 20 vuoden kokemus yritysten kilpailukyvyn kehittämisen parissa. Hän muotoilee tuotteita ja palveluja käytännönläheisellä otteella.

agenttikuvake


Marika Hautala,
TKI-asiantuntija

Centria-ammattikorkeakoulu

Marika on TKI-asiantuntija ja teollinen muotoilija, jolla on koulutus- ja kokemustaustaa taideteolliselta ja kaupalliselta alalta sekä kirjallisen ja visuaalisen viestinnän parista. Tuotteiden ja palvelujen kehittämistyötä hän tekee asiakaslähtöisyyden, muotoiluajattelun ja luovan ongelmanratkaisun näkövinkkeleistä.


Katja Jankens,
TKI-asiantuntija

Centria-ammattikorkeakoulu

Katja on monikielinen pk-yritysten kehittämisen ja uusille markkinoille viemisen asiantuntija. Katja on tehokas hankkeiden toteuttaja ja varsinkin käytännön työt yritysten parissa ovat hänen sydäntään lähellä. Katjan siivittävät pitkä kokemus pk-yritysten kentällä Skandinaviassa sekä pohjoismaisten kielten parista.